A simple, no Javascript, (almost) no CSS block explorer for Tari

tari.com


Back to all blocks

Block at height: 16639

< Block 16638 Block 16640 >


Header

Hash 0c673aaa0022ef1c0126e1f04542841d2548871db337ada368d940572887885f
Proof of Work SHA-3
Height 16639
Version 0
Timestamp 2023-12-03 00:34:38
Previous Hash 56cf0556f5c8b0611ee9b631aa166aac90c7256c1b3423ad85f7359b2b209200
Nonce 12381816904243263987
Output Merkle Root 5486eca33577e267a877bb72e0b187d76378d4c36b44cedc98997c881ce4c25d
Witness Merkle Root
Kernel Merkle Root 3bcbe02bdd103164e0b5d86f4fb85e4fc4c6878eeccde732154c56eefaeec1e4
Input Merkle Root 212ce6f5f7fc67dcb73b2a8a7a11404703aca210a7c75de9e50d914c9f9942c2
Kernel MMR Size 16965
Output MMR Size 10151
Total Kernel Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Total Script Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Outputs(1)

Output 0

Features
Version
0
Output Type
Coinbase
Maturity
16999
Commitment
e295d4e9cb8f3074d969a53625493c08bcd502b26d0b29ad664649b188e19635
Hash
c9c18f65f0617cfd56618078a9a2af66b57c9dffdd461ebfd8b51493c59c7845
Script
NOP
Sender offset public key
78398b64efe64d1e36bba89417db80708213d89e9314f956b8c77072a915081f
Metadata signature
Ephemeral commitment
981d389ed25f26d6985c7d5c74d0c0420613f62d4b28d5f8180569480d32bf53
Ephemeral pubkey
20be59e9f7a41c47acade3dac8488eb10bd17e1b9078eb1a28d207e1a6a51717
u_a
94ae63ee176f5ae34b33d049c1a2e954677e327ab991d3c84dd647d8ebfe6a09
u_x
43f9e1221797504f3ade5b0f6929e19abf1685b6925ea311b0e6d5092c9dba09
u_y
b7d7ccb06a0afb7b58349444bb5df8020732ea86bc52812ba3e5ff92effb2003
Covenant
Version
0

Inputs(0)

Kernels(1)

Kernel 0

Features
1
Fee
0
Lock height
0
Excess
ac28c92fe97fbf49f15b62d894281e26bf228f58c43c676f42f46505c96ebc0d
Excess sig
Public nonce
2a6da8a3952c864da9dbe4260435dc27715fe084e6141feb303587a6c652b455
Signature
d0d011b09b3533cdcd60e2cf56ddbe28444dba6243a6e4cda54ebf62c1088a06
Hash
2beeed1dbcaaacef1df5d1b7443e0c260593e792278cb1366719a15350b50ea8
Version
0