A simple, no Javascript, (almost) no CSS block explorer for Tari

tari.com


Back to all blocks

Block at height: 16640

< Block 16639 Block 16641 >


Header

Hash 46838891f9ed15b6b5b225594af5a9eb1d52e95e2bcf04789cba8b9c2e09c068
Proof of Work SHA-3
Height 16640
Version 0
Timestamp 2023-12-03 00:36:23
Previous Hash 0c673aaa0022ef1c0126e1f04542841d2548871db337ada368d940572887885f
Nonce 5703706593844324474
Output Merkle Root a57acbb4f58cf21d68ad1532650691004482753316481055dc43b5116ae8f0d8
Witness Merkle Root
Kernel Merkle Root 98c037a3c7b235ea4f6b80cbbe44b294b31c5dc5feeb7f4f1cf66294938c8beb
Input Merkle Root 212ce6f5f7fc67dcb73b2a8a7a11404703aca210a7c75de9e50d914c9f9942c2
Kernel MMR Size 16966
Output MMR Size 10152
Total Kernel Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Total Script Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Outputs(1)

Output 0

Features
Version
0
Output Type
Coinbase
Maturity
17000
Commitment
0e17b6bbb0fe552a1fad9f9d95c41a8a1c98f8cf73c3c4f9fe360c5df2ba4308
Hash
f031d69d944359b24d52e26e1d226ee6c5f88a3cf4b4bc11e39f072098483bfa
Script
NOP
Sender offset public key
3e4d552ca988ae4b88ac5b81f06bb4f866ebc24c66e70d65b3ca749e3b78fb78
Metadata signature
Ephemeral commitment
30b10f6714bc1dd8b7556ef804866d55a727ba8875521d38b4a17b76385abd32
Ephemeral pubkey
6e5c72850d0824f161e581a7d895c9fcda006674d89e75cb0ec659edc146c729
u_a
565b4a101d9190560f8fe03bb5ba0d67dd36bffbe1aecebd10b37fc7afb6d101
u_x
0c96e3c12978c520e2a1e9f05ab02e44cc2b02ede7472f836ba229e8063f4e0f
u_y
94049ce8779a8d9fa454124743899be7a835db29dce33b8f0d66c7ff7101c60f
Covenant
Version
0

Inputs(0)

Kernels(1)

Kernel 0

Features
1
Fee
0
Lock height
0
Excess
ec00a20d8d04c7d99ca7cdfcda778aeb7d537de3ae9843c84bc3aa2cb2871776
Excess sig
Public nonce
42dedef5036f3fe7644c2bc29ff48661587593c41cbb992ff6c228fcb273850c
Signature
fdaa31c3118eef581fdcfd638a458b34a7bd6711a78e14dc3a37fc8cfe8b130f
Hash
e176661e3df1284b4618e00ae861c6ce5a1f087cabd17f571569a29ffe9f92de
Version
0