A simple, no Javascript, (almost) no CSS block explorer for Tari

tari.com


Back to all blocks

Block at height: 16642

< Block 16641 Block 16643 >


Header

Hash 08ef054c5c796a6367459015e54232997e11a846f9030bef1b669de70fa5d218
Proof of Work SHA-3
Height 16642
Version 0
Timestamp 2023-12-03 00:40:40
Previous Hash d6fb4a537bb9e6446b1a77738fe2e1deac404f8bf9188031be670af12bf32df4
Nonce 17536237992989221084
Output Merkle Root 2e9ecb1ed60adc80485446bd08acc81f483638a388a59d9f75127d7b7d4e392d
Witness Merkle Root
Kernel Merkle Root 3f7fce352b31fcaafcad11edcb548370f81b8528a0a395fb074a1757b3f43973
Input Merkle Root 212ce6f5f7fc67dcb73b2a8a7a11404703aca210a7c75de9e50d914c9f9942c2
Kernel MMR Size 16968
Output MMR Size 10154
Total Kernel Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Total Script Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Outputs(1)

Output 0

Features
Version
0
Output Type
Coinbase
Maturity
17002
Commitment
847f4497d7a6a93aa6f7ef41fbc9adadfc4e4b547d2506422bd43b94ef234333
Hash
a133e049a6f29585522107d1dd26e2c28b658570dfb75179c183941050d51472
Script
NOP
Sender offset public key
806aec88dee31510e1ad230ddc08554efe5c73e9e1bd04f9ffe95226a398d301
Metadata signature
Ephemeral commitment
14f1b5fd66caf01f779d1873f505907de651599383aa7a04c53168454f6aae4a
Ephemeral pubkey
ce63d309b050944d912d1ef96244311f37ea321bc6fc545f790144ca4dc81271
u_a
cb7492f970834f6605e58aae89dc80c30fbb54d6a925449f74571705d015d30a
u_x
62ac5a897952b398f715efeda07da402b66406136630ebd1534b01457fa11508
u_y
6f8a23135d54cd2a56bd10a3d32669de9b35726586dc1482b87d6cb77c76c100
Covenant
Version
0

Inputs(0)

Kernels(1)

Kernel 0

Features
1
Fee
0
Lock height
0
Excess
c6f00fdfd7c8d647a9eba67056fb1779439b891097276733baece19aaa46290c
Excess sig
Public nonce
e039f52c91708d8f59a0afe03bcbd6ea76b82e64f201881118fb20b9366c0433
Signature
09b1f010305083897f1728add58eb290bb2ce5b0bbf8a1d450768b2b88ce3b0a
Hash
e228b657a03109e6c2266629e9dc5993784160d05bfadb2b0818eb386f273484
Version
0