A simple, no Javascript, (almost) no CSS block explorer for Tari

tari.com


Back to all blocks

Block at height: 16643

< Block 16642 Block 16644 >


Header

Hash 79b6e3d6fd76f857230a26ea5a4eedea258a0053af21dfca1ad325b25122867c
Proof of Work Monero
Height 16643
Version 0
Timestamp 2023-12-03 00:41:10
Previous Hash 08ef054c5c796a6367459015e54232997e11a846f9030bef1b669de70fa5d218
Nonce 0
Output Merkle Root 8e6b78e51d188726bcebd67d38e05abeb587971e707ffcea5f6c0588538a2f00
Witness Merkle Root
Kernel Merkle Root 2d779abaac49e1fa75bd109de5855db4b6ea8f25f2a0041ae2685149fad903a8
Input Merkle Root 212ce6f5f7fc67dcb73b2a8a7a11404703aca210a7c75de9e50d914c9f9942c2
Kernel MMR Size 16969
Output MMR Size 10155
Total Kernel Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Total Script Offset 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Outputs(1)

Output 0

Features
Version
0
Output Type
Coinbase
Maturity
17003
Commitment
5e650b238a6965ef76817402b6f6257b5931fbd66bf24c445eb5ab073284505c
Hash
0b79038c95c815a4b3f1b5eaf9de057acc9aab295ea282b1913cccd151798574
Script
NOP
Sender offset public key
c20a0477980639a9c97855b009f2f477707722a24a87386ed1897f4b7ad4d063
Metadata signature
Ephemeral commitment
8c0ddf3bd5cf24a824eafe4d13f0ee44e034fd6aafe53ecc634c54f2cce7ed72
Ephemeral pubkey
3252d3fb0abaff5c8b451429cad4d848e1392317923740ad1e0019fc59bfc938
u_a
c95d70678b06c5ed671932256d0e1df7bfdac157072fa8f0a4dffb5778b6f209
u_x
905c1a586721ddea9096047917a21abc2d2fa99cc2f9f7409ca9af8ebb6a8a0b
u_y
2f808b22566b2a8c19365aa054ac6468b2c4db52d5b7e6d69464cc9b34d38c08
Covenant
Version
0

Inputs(0)

Kernels(1)

Kernel 0

Features
1
Fee
0
Lock height
0
Excess
8e74807faf006bcf410ba5f4cd6fb62548d268049c6ebe3e1daf3974b05da64b
Excess sig
Public nonce
401ed3bd54fff01aaf4b80be1b9eb421de81f277d2985c116daa91796b7b0b1a
Signature
51c0bc411322052d7d7788643498c6f5515ec9e08c21aceae50dacbcafb4640d
Hash
841e2a7bf9439727c79a122ee6131d0b445e0b278a7d69d536742a36a0bfe44c
Version
0